Klubben


Allmänt

BBK är en ideell förening med ca 440 medlemmar. Klubben bildades av ett antal entusiaster 1970. Vi arrenderar marken och rätten att disponera vatten för bryggor av Vaxholms stad. Klubben är ansluten till Södra Roslagens Båtförbund, SRBF, som företräder den s.k. främjandesidan, d.v.s. bedriver verksamhet som främjar ett sunt och aktivt båtliv. Det regionala förbundet, SRBF, är i sin tur anslutet till riksorganisationen Svenska Båtunionen, SBU. Klubben är också medlem i Svenska Seglarförbundet. Klubben har en styrelse på sju ledamöter, vilka utses av årsmötet som hålles i mars.

Fortlöpande information till medlemmarna sker huvudsakligen genom klubbens medlemsportal Portnet och genom meddelanden på klubbens anslagstavlor, som sitter i och utanför klubbhuset. BBK har också en egen uthamn på Brändö i Möjaskärgården.

Kontakt

Postadress:  Blynäsvikens Båtklubb
Box 95 – 185 22 Vaxholm
E-post:
Betalningar: Bankgiro 401-3124

Se även styrelsesidan och funktionärssidan.