Förtjänsttecken


BBK – Reglemente för förtjänsttecken

Fastställt av årsmötet 1999-03-15.

Förtjänstmärke med diplom
Silverkantat klubbmärke med klubbdiplom, varav framgår att silvermärket erhållits.

Kvalifikationer: Styrelse- och/eller funktionärsarbete i minst 6 år.

Guldmärke med diplom
Guldkantat klubbmärke med klubbdiplom, varav framgår att guldmärket erhållits.

Kvalifikationer: Styrelse- och/eller funktionärsarbete i minst 10 år.

Plakett med diplom
Klubbplakett med inskription, varav bl.a. framgår att medlemmen tidigare mottagit klubbens silver- och guldutmärkelser.

Kvalifikationer: Styrelse- och funktionärsarbete i minst 15 år.

Hedersmedlemskap
Bordsstandar med klubbstandar och graverad platta jämte diplom.

Hedersmedlemmar är arbets- och avgiftsbefriade med undantag för medlemsavgiften.
Befrielsen gäller för en båt.(Detta beslut togs av styrelsen 2020-05-05 och protokollfördes då).

Hedersmedlem inbjudes som VIP-gäst till klubbens föreningsmöten.

Kvalifikationer: Minst 20 års sammanhängande medlemskap i klubben och skall under den tiden, åtminstone under 10 års tid, ha utfört förtjänstfullt klubbarbete.

Nomineras kan också den, som gjort tillfälliga insatser eller insats för klubben och som bedömes vara av synnerlig vikt för klubben och dess medlemmar.
I det senare fallet behöver den nominerade ej uppfylla kravet på 20 års medlemskap.