Vi i BBK:s styrelse vill önska alla medlemmar och samarbetspartners en god fortsättning på det nya året!

Med anledning av pandemiläget avvaktar vi med att bestämma datum för BBK:s årsmöte.
Vi återkommer med besked efter nästa styrelsemöte som är 1 februari-22.
Alla årsmöteshandlingar kommer att ligga ute på hemsidan inför ordinarie årsmötestid som är i slutet av mars.

Styrelsen genom Henrik Hedqvist/ordförande
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuellt från Valberedningen

BBK vill öka sin satsning på ungdomar och sjöliv. Läs mer på Aktuellt!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Läs Aktuellt från klubben


Läs på aktuellt från klubben angående förestående muddringsarbete inom BBK:s område.

Henrik Hedqvist/ordförande
___________________________________________________________________________________________________________________________________________