Välkommen till Blynäsvikens Båtklubb

Läs Aktuellt från klubben


Läs på aktuellt från klubben angående förestående muddringsarbete inom BBK:s område.

Henrik Hedqvist/ordförande

_____________________________________________________________________________________________________

OBS!

Varning för båtstölder och inbrott!

Vi har fått information av polisen som meddelar att båtstölder, intrång i båtar med mera ökar, speciellt i samband med torrsättningstider.
Det är tyvärr så att det är fler än båtägarna som är intresserade av båtar, utrustning och annat som kan vara av värde.
Ha koll på dina saker genom regelbunden tillsyn, genom att inte förvara fler värdefulla saker än nödvändigt i båten och anmäl eventuella observationer till polisen.

Ju bättre koll vi har desto svårare gör vi för dem som är ute i oärliga ärenden.

Henrik Hedqvist/ordförande