Transparent valprocess


På årsmötet 2014 tog beslut om att införa en transparent valprocess vid val till styrelse och funktionärer på föreningens årsmöten.

Denna process finns beskriven nedan: