Mastgruppen


Nu är det möjligt att ta upp segelbåt med masten på hos BBK.
Det ställs dock ett par extra krav utöver de vanliga:

1. Ha godkänd stöttning, rätt sling-märkning och notering om eventuellt behov av förlängning av lyftband.

Stöttning skall godkännas innan sjösättningen på våren, det betyder att båten måste ha stått på land en vinter med aktuell stöttning utan mast på för att bli godkänd.

Efter de två allvarliga tillbud vi haft med båtar som vält, då de stått med lösa stöttor eller Press & Son vagga har styrelsen beslutat att från och med hösten 2021 endast godkänna Tyresövaggan för båtar som vinterförvaras med masten på. Vaggan skall vara anpassad för aktuell båtstorlek, minst ha rekommenderat antal stöttor för båt på land med masten på och i övrigt vara enligt tillverkarens rekommendationer.
(Båtar över 10,0 m skall ha förlängd vagga med 6 stöttor) Vid gränsfall så tillämpar vi en restriktiv tolkning p.g.a. markens beskaffenhet hos BBK.

Även om du får din stöttning accepterad av klubben så är det fortfarande du själv som ansvarar för att din stöttning är fullgod och fungerar.

När det gäller sling-märkning så är det viktigt att den är gjord så att båten hänger i våg med vattenlinjen och inte bara är gjord för att skydda propeller, propelleraxel, roder och givare.

För att båten skall hänga i våg kan det också behövas förlängning av lyftstroppar fram eller bak vilket skall noteras. Detta för att inte riskera att båten hänger så att masten tar i truckens stativ vid lyft.

2. Ha deltagit vid upptagning eller sjösättning vid tidigare tillfälle av annan båt med masten på.

Detta krav har tillkommit för att man skall kunna vara behjälplig vid upptagning av egen och andras båtar och för att man skall vara helt införstådd med de speciella risker som finns i samband med lyft med masten på.
Det är båtägaren som måste bedöma om det är lämpligt att hantera den egna båten med masten på med den utrustning som finns tillgänglig på BBK och tillsammans med sitt försäkringsbolag stå för de risker som finns.

Om du är intresserad av att ta upp med masten på nästa år, ta då en diskussion med en representant för mastgruppen redan vid årets upptagning om din stöttning, för att klargöra om den är ok som den är, eller om den behöver kompletteras för att bli godkänd till våren.
Endast en dag kommer att finnas för upptagning och sjösättning, (tidig upptagning och sen sjösättning).

Du anmäler ditt intresse för upptagning med masten på genom att fylla i nedanstående formulär. Du får då den extra information som meddelas.

Du kan också kontakta mastgruppen via mejl till

 

Enkät:

    Alternativ

    För att visa att du är en människa, svara på detta: