Styrelse


Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2021/2022

 

FUNKTIONNAMNTELEFONSKICKA E-BREV
Ordförande
Övergripande medlemsfrågor
Henrik Hedqvist    
Vice ordförande, Hamnkapten
Bryggplatsfrågor, faktura bryggplats
Peter Thomelius070-263 05 96    
Sekreterare
Medlemsskap
Urban Carlswärd070-982 54 92    
KassörJohan Kroon076-050 67 90    
Varvschef
Båten på land, lyft, faktura varv
Per Frölund    
Vaktchef
Vaktfrågor, faktura vakt
Olle Blom070-761 60 07    
Fastighetsansvarig
Hus, mark, arbetsprojekt,
faktura arbetsplikt
Andreas Tiger073-054 91 08    
Skicka e-brev använder sig av ditt standardprogram för att skicka e-post.