Aktuellt


24-05-09 Brandskyddkurs för båt den 10 juni 2024 Har du och din besättning tillräckliga kunskaper för att förebygga och bekämpa en brand på er båt? En brand kan snabbt leda till förödande konsekvenser på både ekonomi och hälsa. En brandskyddsutbildning ger er nödvändiga kunskaper för att minimera risken att någon […]

Aktuellt


Dataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För BBK:s del innebär det att de uppgifter som vi registrerar och behandlar för våra medlemmar är namn och adress, telefonnummer […]

Om BBK och Dataskyddsförordningen


Föreningens nya webbplats är sedan ett par år uppdelad i två olika delar, dels vår Infowebb (där du är just nu), dels vår Adminwebb. Infowebben hanterar information från styrelse och funktionärer ut mot medlemmarna. Adminwebben hanterar de funktioner som medlemmarna behöver för att kommunicera med föreningen. Det gäller till exempel […]

Vår Adminwebb och dess funktioner2019-06-26 OBS! Läs nedan och följ länken för en säkrare navigering! M V H Henrik Hedqvist Ordf/BBK Övergång till RH 2000 Övergång till RH 2000 i sjökort och vattenståndsinformation för effektivare sjöfart och minimera risken för grundstötning. Måndagen den 3 juni 2019 går Sjöfartsverket över till att använda Rikets höjdsystem […]

Viktigt för navigering!


OBS: Viktigt säkerhetsmeddelande! Nu sitter det ett antal säkerhetsstegar på varje brygga i vår båtklubb. Stegarna är avsedda att användas för den som ev faller i vattnet. Du känner igen stegen genom den “gula pinnen”. Om du fallit i vattnet rycker du tag i stegen som normalt sitter uppfälld mot […]

OBS: VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE!


En del av våra medlemmar har problem med de e-postmeddelanden som vi skickar ut via vår e-postleverantör Binero. För att minska risken för skräppost har e-postleverantörena olika spärrlistor och många av dessa används av många e-postleverantörer. Det finns olika spärrlistor och olika tekniker för att hantera dessa, både avsändaradresser och […]

Information om e-postproblemHär kommer viktig information angående sjösättningen 2018. Tyvärr så håller sig kylan kvar längre än vad många av er och även jag har önskat i år, det leder till att den is och snö som ligger mellan båtarna och runt varvsplanen inte smälter som vi hade hoppats, Det som inträffar […]

Senaste nytt från Varvet


Detta meddelande berör enbart ett fåtal och särskilt de som inte uppfattade vad som framgick av mailet den 25 oktober. Jag mailade alla 25 oktober och bad att de som avsåg ligga kvar i vattnet efter den 28 oktober skulle anmäla detta till mig (hamnkapten) senast den 27 oktober. Jag […]

Viktigt från Hamnkaptenen