Mastgruppen


På BBK’s årsmöte den 26/3-2019 beslöts att gå vidare med projektet ”upptagning med mast och rigg på”, så att totalt 15 båtar kan få möjlighet redan nu till hösten 2019.

Du kan läsa om det pågående projektet under ”Årsmöteshandlingar 2019”, där finns en rapport om projektet som varit, en motion som föreslår att projektet skall få fortsätta och styrelsens svar.

Om du vill vara med i projektet och ta upp din båt med masten på redan i höst så måste du anmäla dig snabbt, senast den 15/4-2019, antalet platser är begränsat, du anmäler ditt intresse genom att fylla i formuläret här.

För att kunna vara med i projektet måste din vagga eller dina stöttor uppfylla vissa minimikrav, som lite förenklat är, att vara tillverkade av en etablerad tillverkare, att vara anpassade för aktuell båt och i fullgott skick. Om du har en vagga med fyra stöttor behöver du komplettera med ytterligare två stöttningar och om du har lösa stöttor så är minimikravet åtta stöttor. För att säkerställa att din stöttning uppfyller minimikraven skall du tillsammans med en representant från klubben besiktiga din nuvarande stöttning före sjösättningen nu i vår, för att se om den uppfyller minimikraven eller om den behöver kompletteras.

Även om du får din stöttning accepterad av klubben så är det fortfarande du själv som ansvarar för att din stöttning är fullgod och fungerar.

Också när det gäller upptagning och sjösättning så är det du själv som har det avgörande ansvaret om det är lämpligt för din båt med den utrustning som klubben har och med tillgängliga medhjälpare. Tänk på att, även om en skada på riggen täcks av försäkringen så kan självrisken bli mycket hög beroende på vilka åldersarvdrag som ditt försäkringsbolag tillämpar.

Du måste också delta i de möten som behövs under sommarperioden för att planera och genomföra det hela. Projektet kommer bara att genomföras om styrelsen får den hjälp som behövs. Vi behöver därför ett par medlemmar som kan engagera sig lite extra, leda och organisera det hela tillsammans med varvschefen, ett utmärkt sätt att fullgöra sin arbetsplikt och vara delaktig i klubbverksamheten.
Har du lust sänd då ett mail till

Endast en dag kommer att finnas för upptagning och lika för sjösättning, troligen första dagen då vi har upptagning och sista dagen då vi har sjösättning.

Om du inte vill ta upp din båt med masten på redan i år, men är intresserad att göra det senare så visa ditt intresse genom att välja det i formuläret, så att vi kan planera för framtiden.

Enkät:

    Alternativ

    För att visa att du är en människa, svara på detta: