Arrende- och Nyttjandeavtal


Sedan januari 2019 har BBK nya avtal för hamnen och varvet.

Om inte avtalet visas så tryck på F5 eller CTL-R. Avtalet är rätt stort så det tar en liten stund att ladda.

Hämta (PDF, 3.7MB)