Miljöbestämmelser


Miljöbestämmelser för Blynäsvikens båtklubb

Det är alla medlemmars skyldighet att hålla sig väl underrättade om nedanstående bestämmelser samt att följa dem!

 1. All hantering av miljöfarliga ämnen skall ske på ett sådant sätt att det inte skadar miljön.
   
 2. Bilbatterier får ej lämnas på klubbens område utan skall, genom medlemmens försorg,
  forslas till närmaste miljöstation.
   
 3. Kemikalier skall förvaras och hanteras på ett sådant sätt att de inte riskerar förorena marken.
   
 4. De dunkar som många använder som presenningstyngder får inte innehålla glykol, lösningsmedel eller annat som kan vara miljöfarligt (vatten eller grus är att rekommendera. Om vatten används så fyll inte dunken ända upp så slipper du sönderfrysning).
   
 5. Färgrester och slipdamm från båtbottenbehandling skall tas om hand som farligt avfall, t.ex. med hjälp av slipmaskin med sug för slipdamm.
   
  All annan båtbottenbehandling skall ske på ett sådant sätt att slipdamm, färgflagor och skraprester kan tas om hand, t.ex. genom att man har en presenning under båten vid dessa arbeten. Avfallet skall sedan forslas till lämplig miljöstation (t.ex. den som finns på BBK:s område).
   
 6. Spillolja och färgrester skall forslas till lämplig miljöstation (t.ex. den som finns på BBK:s område).

Frågor eller synpunkter? Kontakta styrelsen.