Klubbholmen Brändö


Välkommen till vår klubbholme Brändö!

Brändö_1
Position: N 59º 21′ 14″   O 18º 56′ 17″

Båtklubben har sedan många år en klubbholme som ligger mellan Möja och Rödkobbsfjärden. Klubbholmen är inte en hel holme men väl en vik av ön Brändö strax öster om Harö.

På klubbholmen försöker vi träffas för gemensamt umgänge så mycket vi kan. Att fira midsommar, äta kräftor m.m. är ett naturligt inslag i klubblivet.

På Brändo finns bryggor, toaletter, grillplats, fiskrök och en alldeles fantastiskt fin natur.

Förtöjning på Brändö sker mot berget eller mot bryggorna. Det finns ett antal bojar utlagda för akterförtöjning. Annars går det bra med ankare. Längst in i viken är det ganska grunt så dit rekommenderas endast grundgående motorbåtar.

På Brändös toaletter komposteras allt avfall. Soporna tar vi med oss hem.