Dagsarkiv: 2021-11-03


21-11-03    OBS-OBS-OBS! Förestående muddringsarbete I dagarna kommer ett informationsbrev, angående förestående muddringsarbete inom BBK:s vattenområde att skickas ut till alla medlemmar. Arbetet ska kompensera många års uppgrundning vid sjösättningskaj och mastkransbrygga. Alla tillstånd för muddring är godkända av kommun och berörd myndighet efter bland annat provtagningar i bottensedimenten. Det […]

Aktuellt