Bli medlem


Vill du bli medlem i Blynäsvikens Båtklubb?

Båtklubben bildades 1970. Klubben finns i Vaxholm och har idag ca 450 medlemmar. Klubben arrenderar en bit mark och ett vattenområde av Vaxholms kommun. Området ligger på Myrholmen och i Blynäsviken.

Klubben har en ambition att verka för ett positivt och gott båtliv. Vi strävar efter att påverka vår gemensamma miljö så lite som möjligt.

Arbets- och Vaktplikt tillämpas i klubben.

För att bli medlem i Blynäsvikens Båtklubb behöver du delta på ett av våra två årliga informationsmöten (se plats o tid längre ned i detta meddelande).

De allra flesta söker naturligtvis medlemskap för att få brygg- eller varvsplats. För närvarande är det ett par års väntetid för medlem att få bryggplats, något snabbare går det att få varvsplats.

Med hänsyn till nuvarande infrastruktur (bryggor), säkerhet och tillgängliga platser har styrelsen på styrelsemötet i september fattat beslut om att inte erbjuda båtplats till båtar som överstiger följande L/B/vikt. 12 m/4 m/8 000 kg.

Detta beslut gäller i första hand nytillträde. Det skall dock förtydligas att medlem som byter till större båt överstigande ovanstående inte kommer att erbjudas plats.

Fyll i uppgifterna i formuläret och skicka in det till oss om du vill bli medlem.

Förutsättningen för medlemskap är alltså, förutom att du lämnar dina uppgifter nedan, deltagande i ett av våra introduktionsmöten.
Nästa möte blir i början av 2021 och hålls i klubblokalen på BBK:s område. Exakt datum meddelas senare.

OBS!!! På grund av pandemiläget skjuter vi på nästa introduktionsmöte till säkrare tider. Vi återkommer med exakt datum på denna sida.

Henrik Hedqvist/ordförande

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Din telefon

  Ämne (obligatorisk) Info, Ansökan etc.

  Ditt meddelande

  Uppgifter om din båt:

  Typ

  Fabrikat och modell

  Längd

  Bredd

  Vikt

  Upptagning/Sjösättning

  För att visa att du är en människa, svara på detta: