Styrelse


Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2019

 

FUNKTIONNAMN TELEFONSKICKA E-BREV
Ordförande
Övergripande medlemsfrågor
Henrik Hedqvist    
Sekreterare
Medlemsskap
Urban Carlswärd    
Varvschef
Båten på land, lyft, faktura varv
Per Frölund    
Hamnkapten
Bryggplatsfrågor, faktura bryggplats
Peter Thomelius070-263 05 96    
Vaktchef
Vaktfrågor, faktura vakt
Morgan Karlsson070-363 79 49    
Vice ordförande
Kassör
Alexander
Pfotenhauer
    
Fastighetsansvarig
Hus, mark, aktiviteter, arbetsplikt
Andreas Tiger073-054 91 08    
Skicka e-brev använder sig av ditt standardprogram för att skicka e-post.