Styrelse


Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2019

 

FUNKTIONNAMN TELEFONSKICKA E-BREV
Ordförande
Övergripande medlemsfrågor
Henrik Hedqvist    moc.l1568827964iamg@1568827964kbbed1568827964narof1568827964dro1568827964
Sekreterare
Medlemsskap
Urban Carlswärd    moc.l1568827964iamg@1568827964draws1568827964lracn1568827964abru1568827964
Varvschef
Båten på land, lyft, faktura varv
Per Frölund    ot.kb1568827964b@rep1568827964
Hamnkapten
Bryggplatsfrågor, faktura bryggplats
Peter Thomelius070-263 05 96    moc.l1568827964iamg@1568827964suile1568827964moht.1568827964retep1568827964
Vaktchef
Vaktfrågor, faktura vakt
Morgan Karlsson070-363 79 49    moc.l1568827964iamg@15688279643045k1568827964.nagr1568827964om1568827964
Vice ordförande
Kassör
Alexander
Pfotenhauer
    es.ev1568827964il@re1568827964uahne1568827964tofp1568827964
Fastighetsansvarig
Hus, mark, aktiviteter, arbetsplikt
Andreas Tiger073-054 91 08    es.ev1568827964il@re1568827964gita1568827964
Skicka e-brev använder sig av ditt standardprogram för att skicka e-post.