Styrelse


Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2019

 

FUNKTIONNAMN TELEFONSKICKA E-BREV
Ordförande
Övergripande medlemsfrågor
Henrik Hedqvist    moc.l1558564698iamg@1558564698kbbed1558564698narof1558564698dro1558564698
Sekreterare
Medlemsskap
Urban Carlswärd    moc.l1558564698iamg@1558564698draws1558564698lracn1558564698abru1558564698
Varvschef
Båten på land, lyft, faktura varv
Per Frölund    ot.kb1558564698b@rep1558564698
Hamnkapten
Bryggplatsfrågor, faktura bryggplats
Peter Thomelius070-263 05 96    moc.l1558564698iamg@1558564698suile1558564698moht.1558564698retep1558564698
Vaktchef
Vaktfrågor, faktura vakt
Morgan Karlsson070-363 79 49    moc.l1558564698iamg@15585646983045k1558564698.nagr1558564698om1558564698
Vice ordförande
Kassör
Alexander
Pfotenhauer
    es.ev1558564698il@re1558564698uahne1558564698tofp1558564698
Fastighetsansvarig
Hus, mark, aktiviteter, arbetsplikt
Andreas Tiger073-054 91 08    es.ev1558564698il@re1558564698gita1558564698
Skicka e-brev använder sig av ditt standardprogram för att skicka e-post.