Styrelse


Blynäsvikens Båtklubbs styrelse 2019

 

FUNKTIONNAMN TELEFONSKICKA E-BREV
Ordförande
Övergripande medlemsfrågor
Henrik Hedqvist    moc.l1563802943iamg@1563802943kbbed1563802943narof1563802943dro1563802943
Sekreterare
Medlemsskap
Urban Carlswärd    moc.l1563802943iamg@1563802943draws1563802943lracn1563802943abru1563802943
Varvschef
Båten på land, lyft, faktura varv
Per Frölund    ot.kb1563802943b@rep1563802943
Hamnkapten
Bryggplatsfrågor, faktura bryggplats
Peter Thomelius070-263 05 96    moc.l1563802943iamg@1563802943suile1563802943moht.1563802943retep1563802943
Vaktchef
Vaktfrågor, faktura vakt
Morgan Karlsson070-363 79 49    moc.l1563802943iamg@15638029433045k1563802943.nagr1563802943om1563802943
Vice ordförande
Kassör
Alexander
Pfotenhauer
    es.ev1563802943il@re1563802943uahne1563802943tofp1563802943
Fastighetsansvarig
Hus, mark, aktiviteter, arbetsplikt
Andreas Tiger073-054 91 08    es.ev1563802943il@re1563802943gita1563802943
Skicka e-brev använder sig av ditt standardprogram för att skicka e-post.