Aktuellt från klubben   Nyligen uppdaterat!


2020-01-15

Nu är BBK:s nya hemsida i full drift och den gamla är nedsläckt. Vi hoppas att det ska fungera bra. Alla i styrelsen välkomnar ev synpunkter på brister som upptäcks i och med bytet. SKICKA GÄRNA DESSA VIA MAIL, TACK!

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-12-18 Nomineringar till årsmötet i mars 2020

Nu finns valberedningens inbjudan till nominering av kandidater till förtroendeposter på årsmötet i mars 2020.
Inbjudan finns att läsa efter inloggning på Adminwebben, klicka på ÅrsmöteshandingarStartsidan.

/Valberedningen

2019-12-04 Hemsidan

I och med årsskiftet 2019/2020 kommer BBK:s gamla hemsida att släckas ner och våra IT-ansvariga har försökt förbereda en så smidig övergång som möjligt till den nya.

Om ni upptäcker några brister då den nya sidan är igång (alltså efter årsskiftet) får ni gärna påpeka detta för oss via mail, tack.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-11-07 Olåsta stegar

Hej  medlemmar – hoppas att ni är nöjda med alla torrsättningar!
Såvitt jag hört o sett så har det gått bra med det mesta.
Jag har dock noterat att det finns flera olåsta stegar på området och det är inte bra. Det är  en direkt inbjudan till ev tjuvar att ta sig ombord, både på egna båten och andras.

Om du vet med dig att det här gäller dig så lås fast din stege snarast – ser du ngn annan som inte låser sin stege så påminn gärna.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-10-02 Bygglovet för nya bryggor

Jag vill informera följande angående styrelsens uppdrag från årsmötet att utöka BBK:s bryggbestånd:
Direkt efter årsmötet i mars-19 tog vi kontakt med kommunen för att kolla våra möjligheter att utöka BBK:s bryggbestånd i Blynäsviken. I ett första preliminärt svar fick vi veta att det inte var möjligt att söka bygglov eftersom de nya bryggorna delvis skulle hamna utanför detaljplanerat område. Frågan har nu (via politiken), sent omsider, skickats vidare till Stadsbyggnadskontoret för beredning.
Vi beklagar att detta drar ut på tiden men bollen ligger alltså hos kommunen. Vi har själva  kontaktat arkitekt för att inte tappa tid då/om positivt besked kommer och vi ligger alltså i startgroparna för byggstart.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-09-04  Ordning och säkerhet

Jag hoppas att ni alla haft en riktigt skön båtsommar!

Jag vill påminna om att det är var och ens skyldighet att hålla sig uppdaterad på de regler och föreskrifter som gäller i BBK.
Gå gärna in på hemsidan, under fliken Klubben/Dokument samt flikarna Hamnen och Varvet för att hålla er informerade  om vilket ansvar vi som medlemmar har.
Det är alltid viktigt och inför kommande torrsättningar kan det vara bra att uppdatera sig.
Allt detta för att öka trevnaden i vår fina båtklubb och för att minska risken för olyckor.

Jag önskar er en fortsatt fin båtsäsong!

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-06-26  Viktigt för navigering!

Läs nedan och följ länken för en säkrare navigering!

M V H
Henrik Hedqvist
Ordf/BBK

Övergång till RH 2000

Övergång till RH 2000 i sjökort och vattenståndsinformation för effektivare sjöfart och minimera risken för grundstötning.

Måndagen den 3 juni 2019 går Sjöfartsverket över till att använda Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) som referenssystem för vattenstånd i havet. SMHI ändrar samma dag till att visa oceanografiska prognoser, observationer och varningar i samma system.
För ytterligare info – följ länken nedan.

sjofartsverket.se/sv/Press/Overgang-till-RH-2000

2019-06-01 – OBS: Viktigt säkerhetsmeddelande!

Nu sitter det ett antal säkerhetsstegar på varje brygga i vår båtklubb.
Stegarna är avsedda att användas för den som ev faller i vattnet.
Du känner igen stegen genom den “gula pinnen”.

Om du fallit i vattnet rycker du tag i stegen som normalt sitter uppfälld mot bryggan och stegen åker ned för att snabbt kunna användas.
Ett tips: Kolla redan nästa gång du går ner till båten var närmaste stege sitter så att du slipper leta om olyckan skulle vara framme.

Henrik Hedqvist
Ordförande BBK

2019-04-26 – Dags för sjösättning!

Nu, alla båtälskare är det snart dags att lägga våra kära klenoder i sjön

Nedan följer en punktlista på det som är viktigt att komma ihåg inför sjösättningen, för säkerheten och för allas trivsel.
Först vill jag dock tacka för den fina uppslutningen på årsmötet och alla kloka synpunkter som gavs.
Justerat protokoll, med bilagor, finns nu att läsa på Adminwebben.

Här är viktig info och det ni bör tänka på i samband med sjösättningen:

  • Följ alltid de ansvarigas direktiv
  • Uppdatera er på hamnreglementet och läs under fliken Hamnen
  • Se över all utrustning (vaggor, tampar, fjädrar m m) i god tid innan din båt ska i sjön
  • Märk upp vaggor, bockar och annan utrustning, enligt föreskrivna regler
  • Se till att allt sitter fast i vaggorna (stegar, tampar m m) då de ska flyttas till sin sommarplats
  • Snygga till er vinterplats så att andra slipper städa efter er
  • Städdag på området kommer att anordnas efter sista sjösättningsdag – ställ upp solidariskt
  • Om er boj saknas efter vintern så förtöj tillfälligt på grann-bojen. Saknade bojar byts av medlem i samverkan med boj-gruppen
  • Parkeringsbiljetter till området kommer att delas ut i samband med sjösättningen

Om vi alla hjälps åt kommer förestående sjösättning att fungera lika bra som vanligt.

Trevlig sommar!

Styrelsen
genom
Henrik Hedqvist
Ordförande

2019-04-10 – Ordförande BBK

Hej båtvänner!

Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag gavs på årsmötet 19-03-26, då jag valdes till ny ordförande i Blynäsvikens båtklubb!

I verksamhetsplanen för 2019 står att klubben ska fortsätta vara en välskött, omtyckt och efterfrågad förening. Det är ord som jag verkligen ställer upp på och jag ska göra vad jag kan för att det ska fortsätta gälla.

Jag vill också passa på att önska lycka till med vårrustning och sjösättning samt önska alla en härlig båtsommar!

Med vänlig hälsning
Henrik Hedqvist
Ordförande BBK

2019-03-31 – Meddelande från Mastgruppen

På BBK’s årsmöte den 26/3-2019 beslöts att gå vidare med projektet ”upptagning med mast och rigg på”, så att totalt 15 båtar kan få möjlighet redan nu till hösten 2019.

Du kan läsa om det pågående projektet på klubbens hemsida under ”Årsmöteshandlingar 2019”, där finns en rapport om projektet som varit, en motion som föreslår att projektet skall få fortsätta och styrelsens svar.

Om du vill vara med i projektet och ta upp din båt med masten på redan i höst så måste du anmäla dig snabbt,
senast den 15/4-2019, läs vidare under ”Varvet” där du också anmäler dig genom att fylla i ett formulär.

2019-03-13 – Välkommen till sommarens seglarläger!

Nu finns inbjudan till sommarens seglarläger på Eriksö för barn och ungdomar.
Läs mer här.

2019-03-12 – Årsmöteshandlingar

Inför årsmötet den 26 mars så finns nu årsmöteshandlingarna att läsa på Adminwebben.
Logga in där och klicka sedan på knappen Årsmöteshandlingar.

2019-02-07 – Nu finns senaste årets styrelseprotokoll på Adminwebben

Styrelseprotokollen för verksamhetsåret 2018/2019 finns nu att läsa på Adminwebben.
Logga in så finner du en ny knapp Styrelseprotokoll på startsidan.

2019-02-06 – Sedan januari 2019 har BBK nya avtal för hamnen och varvet

Dokumentet finns under Klubben => Dokument => Arrende- och Nyttjandeavtal.
Läs mer här.

2019-01-04 – Förändringar i styrelsen från årsskiftet

“Tiden går fort när man har det roligt” – men efter 8 års styrelsearbete måste jag prioritera annat. Styrelsen och valberedningen är informerade om mitt förtida avhopp sedan länge. Från årsskiftet tar vice ordförande Alexander Pfotenhauer över ordförandeklubban, åtminstone fram till årsmötet i mars. Tillsammans med övriga i styrelsen är jag övertygad om att arbetet kommer att löpa på trots denna förändring.

Jag vill passa på att önska Gott Nytt År och samtidigt tacka för ett gott samarbete, allt för BBKs bästa.

mvh

Anders Wedin

fd ordf BBK

2018-11-20 – Dags för nominering av kandidater till årsmötet mars 2019

Bäste medlem,

denna förfrågan gör vi som ett led i att upprätthålla en transparent valprocess och därmed bidra till en öppenhet i föreningen. De medlemmar som vill, bjuds härmed in att komma med förslag på kandidater, till de förtroendeposter som är aktuella för val vid årsmötet 2019.

Nomineringstiden löper från nu till och med januari 2019.

Inbjudan till nominering och funktionsbeskrivningar finns på Adminwebben => Årsmöteshandlingar.

Vänliga hälsningar

Valberedningen Blynäsvikens Båtklubb

2018-09-14 – Begränsningar för storlek på nya båtar

Med hänsyn till nuvarande infrastruktur (bryggor och varv),  säkerhet och tillgängliga platser har styrelsen på styrelsemötet i september fattat beslut om att inte erbjuda båtplats till båtar som överstiger följande L/B/vikt. 12 m/4m/8000kg.

Detta beslut gäller i första hand nytillträde. Det skall dock förtydligas att medlem som byter till större båt överstigande ovanstående inte kommer att erbjudas plats.

Klubbens medlemmar är mycket nöjda med torr- och sjösättningarna

I den enkätundersökning som genomfördes under maj månad har mer 98% av de svarande uppgivit att de är nöjda med hur klubben organiserar torr- och sjösättningar. Dryga 96% anser att hanteringen sköts på ett säkert sätt.

Beträffande vilka veckor som medlemmarna önskar sjö- och torrsättning så är veckorna 39-41 de absolut mest önskade torrsättningsveckorna och för sjösättning veckorna 18-20. Inte alls överraskande, men bra att veta för varvsgruppens planering. Något överraskande är dock att hela 47% tycker att torr- och sjösättning måndag-torsdag är ett bra alternativ. Flest röster får dock lördag-söndag med över 70%.

Slutligen kan vi konstatera att 46% av våra medlemmar gärna vill torr- och sjösätta med mast. Här utreds just nu möjligheterna att under höstens torrsättning göra ett försök med ett antal “frivilliga” båtägare och deras båtar.

Anders Wedin, Ordf BBK

Anmälan HLR-utbildning, 10 juni

Ledarna för jolleverksamheten kommer att utbildas i HLR (hjärt-lungräddning) inför den kommande säsongen, och i samband med detta finns möjlighet för ytterligare 9 medlemmar att deltaga. Om du är intresserad, maila till , först till kvarn gäller…
Tid: 10 juni, förmiddag
Längd: 3 timmar
Plats: BBKs jollebod vid Eriksö
Anders Wedin
Ordf BBK

Torr- och sjösättningsdatum, enkät

Hej medlemmar – på årsmötet i mars fick vi in en motion som handlade om att ta reda på hur medlemmarnas torr- och sjösättningsönskemål ser ut. Så här har du din chans att uttrycka din åsikt. Resultatet av enkäten analyseras av styrelsen och publiceras här på hemsidan så snart det är möjligt.

Klicka här på länken för att delta i undersökningen Till enkät torr- och sjösättning

mvh

Anders Wedin

Ordf BBK

2018-04-09 Arbetsgrupp ”Upptagning med mast”

På BBKs årsmöte 27 mars inkom två motioner som handlade om upptagning och sjösättning med mast. Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan. Resultatet av utredningen skall lämnas till styrelsen BBK för vidare handläggning och beslut.

Välkommen till ett första möte, där vi tillsammans formulerar gruppen uppdrag till tid och innehåll.
Vi träffas i klubbhuset 19:00 tisdag 17 april.
Anmälan till

Mvh

Anders Wedin
Ordf BBK

18-04-05 Information om e-postproblem
Våra medlemmar har ibland problem med de e-postmeddelanden som vi skickar ut.
Mer information om detta finns att läsa.
18-02-04 Bryggplatser för 2018
Nu är bryggplatserna för sommarsäsongen 2018 fördelade. Logga in på Adminwebben och gå till dina medlemsdata. För dig som hyr bryggplats finns det under Bryggplats (2018) uppgift om vilken bryggplats som du har blivit tilldelad.
Har du frågor eller synpunkter, kontakta då hamnkaptenen Peter Thomelius.
17-12-03 Ansökan om bryggplats för 2018
Nu är ansökan om bryggplats för 2018 öppen. Logga in på Adminwebben, gå till dina medlemsdata och klicka sedan på knappen för ansökningar.
Alla ska skicka in ansökan om bryggplats, även de som har ägarplatser. Detta för att vi ska få en bra översikt över alla bryggplatser. Sista ansökningsdatum är 24 december.PS: Det är viktig att dina medlems- och båtuppgifter är aktuella. Kom ihåg att kolla din e-postbrevlåda så att den inte är full, kolla även din skräppost emellanåt!
17-10-28 Medlemsavgift
Medlemsavgiften betalas senast 15 januari 2018. Utskick sker runt 15 december. Håll koll i din mailbox. OBS! Avgiften måste vara betald för att du ska tilldelas bryggplats.
17-09-20 Nästa informationsmöte för blivande medlemmar
Nästa möte är tisdagen den 9 januari 2018 kl. 19:00 i klubbhuset vid bryggorna på området.
17-06-28 Information om vår Adminwebb
Nu finns ett inlägg som ger mer information om vår Adminwebb, hur den fungerar och hur man loggar in.
17-06-22 Nu är ansökning om vinterplats för säsongen 2017/18 öppen
Klicka på huvudrubriken Admin och logga sedan in. Därefter klickar du på knappen Mina medlemsdata och längst till höger om dina båtuppgifter finner du knappen Ansök.
Klicka på den och ett ansökningsformulär visas, fyll i och skicka. Status på din ansökan visas på samma plats.
17-04-17 Under huvudrubriken Hamnen finns nu mycket ny information.
17-04-11 Under huvudrubriken Varvet finns nu mycket ny information.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.