Aktuellt   Nyligen uppdaterat!


21-01-14 Till alla medlemmar i Blynäsvikens båtklubb

BBK:s styrelse har, i samråd med klubbens revisorer fattat beslut om följande:

Med anledning av pandemiläget flyttas klubbens årsmöte framåt i tiden.
Vi gör som 2020 och sätter maj som nytt preliminärt datum för mötet men flaggar redan nu för att det, beroende av läget kan flyttas till efter sommaren.
Besked om detta läggs ut på klubbens hemsida under andra halvan av april.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan, för påseende, på klubbens hemsida senast i mitten av mars.

Eventuella motioner från medlemmar skall lämnas in senast 21-03-01 och eventuella propositioner från styrelsen lämnas in senast samma datum.

Dag som ovan
BBK:s styrelse
genom
Henrik Hedqvist/ordförande

20-12-12

GOD JUL!                                         


                                                                                                                                                   

Efter ett mycket märkligt år där stora delar av allas vardag påverkats av den pågående pandemin vill  vi i BBK:s styrelse tacka för gott samarbete och önska alla medlemmar och samarbetspartners en riktigt God Jul!

Vi hoppas naturligtvis att 2021 ska bli ett fint år där utvecklingen av nämnda pandemi kan bromsas upp och att båtlivet, tillsammans med mycket annat kan återgå till det som det brukar vara, nämligen glädje, vila och njutning.


Med hopp om en God Jul och ett Gott Nytt År!
BBK:s styrelse genom
Henrik Hedqvist/ordförande

20-09-02 Välkomna till det senarelagda årsmötet den 22 september

Läs inbjudan.

20-08-20 Inga platser lediga hos BBK

Med anledning av stort söktryck efter medlemskap och båtplatser vill vi meddela att BBK:s område är fullbelagt och inga lediga platser finns. Det är dessutom lång kö för plats.
Ni som tidigare anmält intresse och bjudits in till de introduktionsmöten vi håller är välkomna men båda dessa möten är fullbokade och inga ytterligare platser kan erbjudas för närvarande.
Vi får hänvisa till andra alternativ eller att sökande av medlemskap återkommer inför nästa introduktionsmöte som kommer att hållas i början av 2021.

Med vänlig hälsning
Henrik Hedqvist/ordförande

20-08-11 Anmäld stöld!

Hoppas att ni alla har en fin båtsommar!
Tyvärr måste jag störa i sommarvädret med att meddela om en anmäld stöld på BBK:s område.
Någon gång den senaste månaden har medlem Erik Backlund blivit av med träriggen till sin båt.
Riggen förvarades i stället bakom mastskjulet och var en brunmålad Ketchrigg med både stormast (med spridare) och mesanmast (utan spridare) samt rullbom till stormasten. Stormasten är ca 9 m lång.
Stölden är polisanmäld.

Den som har något tips om vad som kan ha hänt eller den som sett något som kan vara av vikt kan ta direktkontakt med Erik B på tel. 0720-902220.

Henrik Hedqvist/ordförande

20-06-02  Info om sommarens seglarläger

Hej!

I sommar anordnar BBKs jollesektion som tidigare seglarläger för Vaxholms barn och ungdomar på Eriksö.
Lägret är mycket uppskattat av barnen och många av de härliga ledarna har varit med oss flera år.

Det finns fortfarande platser kvar veckorna 25, 27, 32 och 33. Det är ett dagläger för barn 8-12 år.
Kostnad 2 150 kr/vecka.

Läs mer om lägret på hemsidan https://idrottonline.se/BlynasvikensBatklubb-Segling/seglarlager2020
Har ni frågor maila oss gärna

Hälsningar från
Jollesektionen i Blynäsvikens Båtklubb

20-05-09  Info om årsmötet

Nytt preliminärt datum för BBK:s årsmöte är 20-09-22.
Definitivt besked kommer i augusti.

Henrik Hedqvist/ordförande

20-05-01 Tänk på fåglarna

Många håller som bäst på att rusta sina båtar inför kommande sjösättning och här är några saker att tänka på:

* Lås fast era stegar då ni lämnar området  för dagen annars lämnar ni en invit till eventuella tjuvar, både till egna båten och andras.
Påminn gärna andra medlemmar om ni ser lösa stegar bland båtarna
* I sjösättningstider ökar båtinbrotten eftersom tjuvarna vet att mycket utrustning finns att hämta. Lämna  därför så få värdeföremål som möjligt i er båt
* Håll snyggt runt båten då ni förbereder den för sommaren – många tappar/lämnar t ex buntband på marken och dessa utgör potentiella dödsfaror för fåglar och andra djur

Med hopp om en fin båtsommar!
Henrik Hedqvist/ordförande

20-04-08 Ordning på uppgifter

På förekommen anledning vill jag påminna alla medlemmar i BBK att regelbundet se över o kolla att era kontaktuppgifter, adresser, båtuppgifter  m m är korrekta.
Det är alla medlemmars skyldighet att ha ordning på detta.

Det ställer till stora besvär om t ex en email-adress är gammal och arbete måste läggas på detta istället för på vårt huvuduppdrag – att sköta om varv, hamn, fastigheter m m.

BBK:s styrelse genom Henrik Hedqvist/ordförande

20-03-21 Årsmötet framflyttat

Med anledning av Coronapandemin och risk för smittspridning har styrelsen, i samråd med klubbens revisorer, fattat beslut om att flytta fram BBK:s årsmöte från tänkta 20-03-24 till slutet av maj/början av juni med alternativ efter sommaren.
P g a omständigheterna har styrelsen föreslagit att vi jobbar vidare interimt enligt de årsmöteshandlingar som ligger ute på klubbens hemsida sedan någon vecka, alltså även lagt budgetförslag för 2020.
Klubbens båda revisorer har godkänt styrelsens förslag fullt ut och accepterat att beslut tas i vanlig ordning när det försenade mötet blir av.

Vi återkommer!

BBK:s styrelse genom Henrik Hedqvist/ordförande

2020-03-12 Viktig info angående Coronaviruset

BBK.s årsmöte 20-03-24 kommer att hållas enligt plan, som det ser ut just nu.
Vi avvaktar helgen och början av nästa vecka innan vi fattar ett definitivt beslut.
Lördag 20-03-21 kommer ett besked.

Henrik Hedqvist/ordförande

2020-02-14 Inbjudan till årsmöte

Välkommen till BBKs årsmöte den 24 mars i klubbhuset.
Läs inbjudan!
/Styrelsen för BBK

2020-02-07 Våra webbplatser

Nu är arbetsprojekten aktiverade på Adminwebben.

/Erik

2020-01-15 Våra webbplatser

Nu är BBK:s nya hemsida i full drift och den gamla är nedsläckt. Vi hoppas att det ska fungera bra. Alla i styrelsen välkomnar ev synpunkter på brister som upptäcks i och med bytet. SKICKA GÄRNA DESSA VIA MAIL, TACK!

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-12-18 Nomineringar till årsmötet i mars 2020

Nu finns valberedningens inbjudan till nominering av kandidater till förtroendeposter på årsmötet i mars 2020.
Inbjudan finns att läsa efter inloggning på Adminwebben, klicka på ÅrsmöteshandingarStartsidan.

/Valberedningen

2019-12-04 Hemsidan

I och med årsskiftet 2019/2020 kommer BBK:s gamla hemsida att släckas ner och våra IT-ansvariga har försökt förbereda en så smidig övergång som möjligt till den nya.

Om ni upptäcker några brister då den nya sidan är igång (alltså efter årsskiftet) får ni gärna påpeka detta för oss via mail, tack.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-11-07 Olåsta stegar

Hej  medlemmar – hoppas att ni är nöjda med alla torrsättningar!
Såvitt jag hört o sett så har det gått bra med det mesta.
Jag har dock noterat att det finns flera olåsta stegar på området och det är inte bra. Det är  en direkt inbjudan till ev tjuvar att ta sig ombord, både på egna båten och andras.

Om du vet med dig att det här gäller dig så lås fast din stege snarast – ser du ngn annan som inte låser sin stege så påminn gärna.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-10-02 Bygglovet för nya bryggor

Jag vill informera följande angående styrelsens uppdrag från årsmötet att utöka BBK:s bryggbestånd:
Direkt efter årsmötet i mars-19 tog vi kontakt med kommunen för att kolla våra möjligheter att utöka BBK:s bryggbestånd i Blynäsviken. I ett första preliminärt svar fick vi veta att det inte var möjligt att söka bygglov eftersom de nya bryggorna delvis skulle hamna utanför detaljplanerat område. Frågan har nu (via politiken), sent omsider, skickats vidare till Stadsbyggnadskontoret för beredning.
Vi beklagar att detta drar ut på tiden men bollen ligger alltså hos kommunen. Vi har själva  kontaktat arkitekt för att inte tappa tid då/om positivt besked kommer och vi ligger alltså i startgroparna för byggstart.

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-09-04  Ordning och säkerhet

Jag hoppas att ni alla haft en riktigt skön båtsommar!

Jag vill påminna om att det är var och ens skyldighet att hålla sig uppdaterad på de regler och föreskrifter som gäller i BBK.
Gå gärna in på hemsidan, under fliken Klubben/Dokument samt flikarna Hamnen och Varvet för att hålla er informerade  om vilket ansvar vi som medlemmar har.
Det är alltid viktigt och inför kommande torrsättningar kan det vara bra att uppdatera sig.
Allt detta för att öka trevnaden i vår fina båtklubb och för att minska risken för olyckor.

Jag önskar er en fortsatt fin båtsäsong!

Henrik Hedqvist/ordförande

2019-06-26  Viktigt för navigering!

Läs nedan och följ länken för en säkrare navigering!

M V H
Henrik Hedqvist
Ordf/BBK

Övergång till RH 2000

Övergång till RH 2000 i sjökort och vattenståndsinformation för effektivare sjöfart och minimera risken för grundstötning.

Måndagen den 3 juni 2019 går Sjöfartsverket över till att använda Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) som referenssystem för vattenstånd i havet. SMHI ändrar samma dag till att visa oceanografiska prognoser, observationer och varningar i samma system.
För ytterligare info – följ länken nedan.

sjofartsverket.se/sv/Press/Overgang-till-RH-2000

2019-06-01 – OBS: Viktigt säkerhetsmeddelande!

Nu sitter det ett antal säkerhetsstegar på varje brygga i vår båtklubb.
Stegarna är avsedda att användas för den som ev faller i vattnet.
Du känner igen stegen genom den “gula pinnen”.

Om du fallit i vattnet rycker du tag i stegen som normalt sitter uppfälld mot bryggan och stegen åker ned för att snabbt kunna användas.
Ett tips: Kolla redan nästa gång du går ner till båten var närmaste stege sitter så att du slipper leta om olyckan skulle vara framme.

Henrik Hedqvist
Ordförande BBK

2019-04-10 – Ordförande BBK

Hej båtvänner!

Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag gavs på årsmötet 19-03-26, då jag valdes till ny ordförande i Blynäsvikens båtklubb!

I verksamhetsplanen för 2019 står att klubben ska fortsätta vara en välskött, omtyckt och efterfrågad förening. Det är ord som jag verkligen ställer upp på och jag ska göra vad jag kan för att det ska fortsätta gälla.

Jag vill också passa på att önska lycka till med vårrustning och sjösättning samt önska alla en härlig båtsommar!

Med vänlig hälsning
Henrik Hedqvist
Ordförande BBK

2019-03-31 – Meddelande från Mastgruppen

På BBK’s årsmöte den 26/3-2019 beslöts att gå vidare med projektet ”upptagning med mast och rigg på”, så att totalt 15 båtar kan få möjlighet redan nu till hösten 2019.

Du kan läsa om det pågående projektet på klubbens hemsida under ”Årsmöteshandlingar 2019”, där finns en rapport om projektet som varit, en motion som föreslår att projektet skall få fortsätta och styrelsens svar.

Om du vill vara med i projektet och ta upp din båt med masten på redan i höst så måste du anmäla dig snabbt,
senast den 15/4-2019, läs vidare under ”Varvet” där du också anmäler dig genom att fylla i ett formulär.

2019-03-12 – Årsmöteshandlingar

Inför årsmötet den 26 mars så finns nu årsmöteshandlingarna att läsa på Adminwebben.
Logga in där och klicka sedan på knappen Årsmöteshandlingar.

2019-02-07 – Nu finns senaste årets styrelseprotokoll på Adminwebben

Styrelseprotokollen för verksamhetsåret 2018/2019 finns nu att läsa på Adminwebben.
Logga in så finner du en ny knapp Styrelseprotokoll på startsidan.

2019-02-06 – Sedan januari 2019 har BBK nya avtal för hamnen och varvet

Dokumentet finns under Klubben => Dokument => Arrende- och Nyttjandeavtal.
Läs mer här.

2019-01-04 – Förändringar i styrelsen från årsskiftet

“Tiden går fort när man har det roligt” – men efter 8 års styrelsearbete måste jag prioritera annat. Styrelsen och valberedningen är informerade om mitt förtida avhopp sedan länge. Från årsskiftet tar vice ordförande Alexander Pfotenhauer över ordförandeklubban, åtminstone fram till årsmötet i mars. Tillsammans med övriga i styrelsen är jag övertygad om att arbetet kommer att löpa på trots denna förändring.

Jag vill passa på att önska Gott Nytt År och samtidigt tacka för ett gott samarbete, allt för BBKs bästa.

mvh

Anders Wedin

fd ordf BBK

2018-11-20 – Dags för nominering av kandidater till årsmötet mars 2019

Bäste medlem,

denna förfrågan gör vi som ett led i att upprätthålla en transparent valprocess och därmed bidra till en öppenhet i föreningen. De medlemmar som vill, bjuds härmed in att komma med förslag på kandidater, till de förtroendeposter som är aktuella för val vid årsmötet 2019.

Nomineringstiden löper från nu till och med januari 2019.

Inbjudan till nominering och funktionsbeskrivningar finns på Adminwebben => Årsmöteshandlingar.

Vänliga hälsningar

Valberedningen Blynäsvikens Båtklubb

2018-09-14 – Begränsningar för storlek på nya båtar

Med hänsyn till nuvarande infrastruktur (bryggor och varv),  säkerhet och tillgängliga platser har styrelsen på styrelsemötet i september fattat beslut om att inte erbjuda båtplats till båtar som överstiger följande L/B/vikt. 12 m/4m/8000kg.

Detta beslut gäller i första hand nytillträde. Det skall dock förtydligas att medlem som byter till större båt överstigande ovanstående inte kommer att erbjudas plats.

Klubbens medlemmar är mycket nöjda med torr- och sjösättningarna

I den enkätundersökning som genomfördes under maj månad har mer 98% av de svarande uppgivit att de är nöjda med hur klubben organiserar torr- och sjösättningar. Dryga 96% anser att hanteringen sköts på ett säkert sätt.

Beträffande vilka veckor som medlemmarna önskar sjö- och torrsättning så är veckorna 39-41 de absolut mest önskade torrsättningsveckorna och för sjösättning veckorna 18-20. Inte alls överraskande, men bra att veta för varvsgruppens planering. Något överraskande är dock att hela 47% tycker att torr- och sjösättning måndag-torsdag är ett bra alternativ. Flest röster får dock lördag-söndag med över 70%.

Slutligen kan vi konstatera att 46% av våra medlemmar gärna vill torr- och sjösätta med mast. Här utreds just nu möjligheterna att under höstens torrsättning göra ett försök med ett antal “frivilliga” båtägare och deras båtar.

Anders Wedin, Ordf BBK

2018-04-09 Arbetsgrupp ”Upptagning med mast”

På BBKs årsmöte 27 mars inkom två motioner som handlade om upptagning och sjösättning med mast. Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan. Resultatet av utredningen skall lämnas till styrelsen BBK för vidare handläggning och beslut.

Välkommen till ett första möte, där vi tillsammans formulerar gruppen uppdrag till tid och innehåll.
Vi träffas i klubbhuset 19:00 tisdag 17 april.
Anmälan till

Mvh

Anders Wedin
Ordf BBK

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.