Aktuellt


2020-01-15 Nu är BBK:s nya hemsida i full drift och den gamla är nedsläckt. Vi hoppas att det ska fungera bra. Alla i styrelsen välkomnar ev synpunkter på brister som upptäcks i och med bytet. SKICKA GÄRNA DESSA VIA MAIL, TACK! Henrik Hedqvist/ordförande 2019-12-18 Nomineringar till årsmötet i mars 2020 […]

Aktuellt från klubben   Nyligen uppdaterat!


6
Föreningens nya webbplats är sedan ett par år uppdelad i två olika delar, dels vår Infowebb (där du är just nu), dels vår Adminwebb. Infowebben hanterar information från styrelse och funktionärer ut mot medlemmarna. Adminwebben hanterar de funktioner som medlemmarna behöver för att kommunicera med föreningen. Det gäller till exempel […]

Vår Adminwebb och dess funktioner


2019-06-26 OBS! Läs nedan och följ länken för en säkrare navigering! M V H Henrik Hedqvist Ordf/BBK Övergång till RH 2000 Övergång till RH 2000 i sjökort och vattenståndsinformation för effektivare sjöfart och minimera risken för grundstötning. Måndagen den 3 juni 2019 går Sjöfartsverket över till att använda Rikets höjdsystem […]

Viktigt för navigering!OBS: Viktigt säkerhetsmeddelande! Nu sitter det ett antal säkerhetsstegar på varje brygga i vår båtklubb. Stegarna är avsedda att användas för den som ev faller i vattnet. Du känner igen stegen genom den “gula pinnen”. Om du fallit i vattnet rycker du tag i stegen som normalt sitter uppfälld mot […]

OBS: VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE!


Nu, alla båtälskare är det snart dags att lägga våra kära klenoder i sjön! Nedan följer en punktlista på det som är viktigt att komma ihåg inför sjösättningen, för säkerheten och för allas trivsel. Först vill jag dock tacka för den fina uppslutningen på årsmötet och alla kloka synpunkter som […]

Dags för sjösättning


Hej båtvänner! Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag gavs på årsmötet 19-03-26, då jag valdes till ny ordförande i Blynäsvikens båtklubb! I verksamhetsplanen för 2019 står att klubben ska fortsätta vara en välskött, omtyckt och efterfrågad förening. Det är ord som jag verkligen ställer upp på […]

Aktuellt2
Seglarläger! I sommar är åter dags för BBKs jollesektion att arrangera seglarläger för Vaxholms barn och ungdomar på Eriksö. Lägret är mycket uppskattat av barnen och många av ledarna har varit med oss flera år. Denna sommar har vi läger v 25, 26, 27, 32 och 33. Nytt för i […]

Sommarens seglarläger 2019


En del av våra medlemmar har problem med de e-postmeddelanden som vi skickar ut via vår e-postleverantör Binero. För att minska risken för skräppost har e-postleverantörena olika spärrlistor och många av dessa används av många e-postleverantörer. Det finns olika spärrlistor och olika tekniker för att hantera dessa, både avsändaradresser och […]

Information om e-postproblem


Här kommer viktig information angående sjösättningen 2018. Tyvärr så håller sig kylan kvar längre än vad många av er och även jag har önskat i år, det leder till att den is och snö som ligger mellan båtarna och runt varvsplanen inte smälter som vi hade hoppats, Det som inträffar […]

Senaste nytt från VarvetDataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För BBK:s del innebär det att de uppgifter som vi registrerar och behandlar för våra medlemmar är namn och adress, telefonnummer […]

Om BBK och Dataskyddsförordningen


Detta meddelande berör enbart ett fåtal och särskilt de som inte uppfattade vad som framgick av mailet den 25 oktober. Jag mailade alla 25 oktober och bad att de som avsåg ligga kvar i vattnet efter den 28 oktober skulle anmäla detta till mig (hamnkapten) senast den 27 oktober. Jag […]

Viktigt från Hamnkaptenen