Välkommen till Blynäsvikens Båtklubb                              
Läs Aktuellt från klubben
OBS!

BBK:s årsmöte framflyttat. Se vidare info under: Aktuellt från klubben och i utskickat mail till samtliga medlemmar.