Välkommen till Blynäsvikens Båtklubb

Läs Aktuellt från klubben

21-01-14 Till alla medlemmar i Blynäsvikens båtklubb

BBK:s styrelse har, i samråd med klubbens revisorer fattat beslut om följande:

Med anledning av pandemiläget flyttas klubbens årsmöte framåt i tiden.
Vi gör som 2020 och sätter maj som nytt preliminärt datum för mötet men flaggar redan nu för att det, beroende av läget kan flyttas till efter sommaren.
Besked om detta läggs ut på klubbens hemsida under andra halvan av april.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan, för påseende, på klubbens hemsida senast i mitten av mars.

Eventuella motioner från medlemmar skall lämnas in senast 21-03-01 och eventuella propositioner från styrelsen lämnas in senast samma datum.

Dag som ovan
BBK:s styrelse
genom
Henrik Hedqvist/ordförande