Välkommen till Blynäsvikens Båtklubb                              
Läs Aktuellt från klubben

BBK:s årsmöte framflyttat till 20-09-22 (OBS! Preliminärt datum). Se vidare info under: Aktuellt från klubben och i utskickat mail till samtliga medlemmar.